kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

მორიგი შეხვედრა შშმპირთა საკითხებზე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სათათბირო დარბაზში არასამთავრობო ორგანიზაციის „შშმ პირთა თანადგომა - ინტეგრაციის“ დამფუძნებლის ინიციატივით მორიგი საინფორმაციო - სადისკუსიო შეხვედრა გაიმართა.