kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

ჭიათურის მუნიციპალიტეტს 100 ახალი ნაგვის ურნა და 3 ნაგავმზიდი გადაეცა

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ ურნები მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და ქალაქში საჭიროების მიხედვით განაწილდება.