kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების დაჯილდოვება

წარმატებული მოზარდები და მათია მწვრთნელები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დააჯილდოვა