kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

დაიწყო რაიდი აბრამიშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობაში

ტურნირის მასპინძელი და ორგანიზატორი ჭიათურის 27-ე სპორტული სკოლაა