kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

პრემიერა

ანდრო ენუქიძემ ჭიათურის თეატრში ,,klidiashvili.ge,, დადგა

,,ვსწავლობ ხალისით სასკოლო ოლიმპიადა ჯორჯია მანგანეზის თასზე,, 26.06.2017

ვსწავლობ ხალისით სასკოლო ოლიმპიადა ჯორჯიანმანგანეზის თასზე