kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში საქარხნო ჩემპიონატი შაშში დასრულდა 26.06.2017

გამარჯვებულთა დაჯილდოვება

,,ვსწავლობ ხალისით სასკოლო ოლიმპიადა ჯორჯია მანგანეზის თასზე,, 26.06.2017

ვსწავლობ ხალისით სასკოლო ოლიმპიადა ჯორჯიანმანგანეზის თასზე