kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

,,ვსწავლობ ხალისით სასკოლო ოლიმპიადა ჯორჯია მანგანეზის თასზე,, 26.06.2017

ვსწავლობ ხალისით სასკოლო ოლიმპიადა ჯორჯიანმანგანეზის თასზე

მეგობრობის მემორანდუმი 13.06.2017

მართლმადიდებლურ სკოლებს შორის მეგობრობისა და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა